Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, fungování webu a analýze návštěvnosti. Nepoužíváme soubory cookies pro personalizaci reklam nebo k jiným marketingovým účelům, proto není potřeba Váš souhlas.

Následující cookies nelze měnit:

V pořádku
Zásady používání souborů cookies

Portál EET

WWW.ETRZBY.CZ
Portál EET

Webová aplikace EET
Aplikace EET

Kroky před zahájením
Etržby.cz

Informační oznámení
Povinnosti poplatníka

EET pro 1. fázi

Pronájmy či ubytování uskutečňuje poplatník na základě živnostenského oprávnění. Rozhodným příjmem nejsou zejména příjmy z nájmu.

Ubytování: CZNACE 55
- V případě krátkodobých ubytování v řádu dnů či týdnů, tržby spadají do EET (hotely, motely, botely, ostatní podobná ubytovací zařízení, rekreační a ostatní krátkodobé ubytování, kempy a tábořiště...).

Pronájem: CZNACE 68.20
- V případě dlouhodobých pronájmů (poskytování rodinných domů a zařízených nebo nezařízených bytů nebo apartmánů k dlouhodobějšímu užívání) zpravidla na měsíc nebo rok tržby nespadají do EET.

Zjednodušeně lze říci, že osobou povinnou evidovat tržby je podnikatel, který přijímá platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem.

EET pro 2. fázi

Do druhé fáze EET spadá maloobchod a velkoobchod, jež jsou uvedeny pod kódem NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47

NACE 45.1
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
NACE 45.3
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
NACE 45.4
Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
NACE 46
Velkoobchod, kromě motorových vozidel
NACE 47
Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích, …)

Často kladené otázky - FAQ

Kdo a co bude podléhat EET?

Týká se to podnikajících fyzických a právnických osob. Evidenci tržeb budou podléhat tržby, které pocházejí z podnikatelské činnosti uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem apod. Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet.

Proč nebude evidenci tržeb nepodléhat přímý převod z účtu na účet?

Jednoduše řečeno: tyto platby jsou dostatečně dohledatelné.

Odkdy bude nutné evidovat tržby?

Důležité termíny jsou: 1. fáze - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby krátkodobé ubytování, priváty, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny... nabízena jídla a nápoje k okamžité konzumaci, restaurace, hospody... 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti (např. svobodná povolání, doprava...) Taxislužba, pekaři, cukráři, řezníci, lékaři, právníci... 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti Zpracování dřeva, Opravy počítačů, kadeřnice, zedníci, obkladači...
Od 1. záží - vydávání autentizačních údajů a další činnosti FÚ Od 1. listopadu - ostrý testovací provoz pro podnikatele

Bude změna v DPH pro stravovací služby?

Dle posledních informací ANO. Jedná se o snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21% na 15% od 1. prosince 2016 s vyjímkou alkoholických a tabákových výrobků a doplňkového sortimentu.

Existuje podrobný seznam kdo bude podléhat evidenci tržeb?

Podrobný popis rozdělení fází evidence naleznete na EET portále. Plně podrobný popis rozdělení neexistuje. V případě, že si nejste jistí do jaké fáze spadáte, kontaktujte info linku finanční správy na telefonním čísle 225 092 392.

K čemu jsou autentizační údaje a kde je dostanu?

Od 1. září se může podnikatel registrovat na EET portále, kde si vyžádá autentizační údaje. Získá je prostřednictvím datové schránky nebo osobně na jakémkoliv finančím úřadě. Podnikatel dostane certifikát, který se nainstaluje na pokladní zařízení, kterým budou odesílaná data podepisována a tím potvrzena, že se jedná o evidenci daného podnikatele.

Můžeme si aplikaci před vložením našeho certifikátu vyzkoušet?

ANO. 1. listopadu si mohli podnikatelé zkoušet evidenci s vlastním certifikátem, nyní to není již možné. Můžete si do aplikace vložit certifikát určený pro vývojáře a nějakou dobu si prostředí osahávat. Až si budete jistí, že zvládnete evidovat a ovládat program, provede se tovární nastavení a vložíte si vlastní certifikát stažený z webové aplikace EET.

Co když si certifikát ztratím?

Na portále EET je možnost zablokovat a vystavit si nový certifikát. Podnikatel musí se svými autentizačními údaji a vygenerovanými certifikáty zacházet tak, aby je nemohla zneužít jiná osoba. Jednoduše řečeno: na podnikatele je hozena veškerá zodpovědnost a pouze on ručí za evidenci a bezpečnost autentizačních údajů.

Co je potřeba k evidenci?

Zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Registrace na portál EET. Získání autentizačních údajů. Stáhnou a nainstalovat autentizační certifikáty.

Co se bude odesílat a co musí být na účtence?

Odesílá se DIČ poplatníka, označení provozovny, označení pokladního začízení, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, celková částka tržby, BKP a PKP a základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty. Na účtence musí být fiskální identifikační kód (FIK), DIČ poplatníka, označení provozovny, označení pokladního zařízení, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky a celkovou částku tržby. Dojde-li k výpadku připojení je poplatník povinen na účtenku uvést i podpisový kód poplatníka (PKP). A nakonec údaj, zda je tržba evidovaná ve zjednodušeném nebo běžném režimu.

Mohu provést storno když už je tržba zaevidovaná?

ANO. Storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu (resp. vydanou účtenku).

Jaké tržby nepodléhají evidenci tržeb?

Z poštovních služeb, ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu a v případě územně samosprávných celků.

Když nastane výpadek připojení k internetu, musím zavřít?

NE. Dojde-li k výpadku připojení k internetu, v běžném režimu musí poplatník odeslat tržbu do 48 hodin nebo do 5 dnů ve zjednodušeném režimu. Na účtence bude uveden podpisový kód poplatníka (PKP) a tržba bude eivdována později s tímto kódem.

Jak je to s kaucí nebo zálohou?

Kauce je peněžitá jistota, která je vrácena zákazníkovi. Kauce nepodléha evidenci. Pokud by kauce byla pro případ poškození, zničení nebo ztráty věci přijata jako platba, musí být evidována. Záloha je platba uskutečněná před vyúčtováním peněžité částky, proto je evidovanou tržbou.

Jak je to spropitném?

Pokud zaměstnavatel nebo majitel obdrží spropitné, měl by tuto částku také evidovat a vystavit účtenku na tuto částku. Zaměstnanec evidovat spropitné nemusí, protože jde o peněžitou odmětu kvality zaměstnance, se kterou je zákazník spokojen.