Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, fungování webu a analýze návštěvnosti. Nepoužíváme soubory cookies pro personalizaci reklam nebo k jiným marketingovým účelům, proto není potřeba Váš souhlas.

Následující cookies nelze měnit:

V pořádku
Zásady používání souborů cookies

Právní upozornění

Veškeré informace zde uveřejněné jsou pouze obecné a mají informativní povahu. Tyto informace v žádném případě nepředstavují odborné poradenství, a proto nepřebíráme odpovědnost za případnou škodu, která by vznikla v důsledku použití informací zde uvedených. Veškerý obsah i použitá forma elektronických údajů na těchto internetových stránkách je další šíření bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

Některý obsah webových stránek je získáván ze zdrojů, které Společnost považuje za spolehlivé a důvěryhodné, i přesto Společnost nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Společnost tedy neodpovídá za pravdivost, správnost či aktuálnost informací zveřejněných na webových stránkách, případně za škodu vzniklou užitím informací z nich.

Zprávy zaslané prostřednictvím elektronické komunikace a jakékoli připojené soubory jsou důvěrné, jsou určeny výhradně pro potřeby jeho adresáta, a mohou být chráněny právními předpisy. Jestliže nejste adresátem a obdrželi jste takovou zprávu omylem, vyvarujte se prosím jejího kopírování, dalšího šíření či použití obsažených informací a dokumentů, zprávu vymažte a bez zbytečného odkladu nás kontaktujte.

Uživatel bere na vědomí

Že obsah a struktura webových stránek jsou chráněny autorským právem.

Že bude používat webové stárnky nebo jakékoliv připojené webové stránky na své vlastní riziko.

Nemá právo na žádnou náhradu případné škody následkem používání webových stránek, využitím zde uvedených informací, nefunkčností či nedostupností, apod.

Při používání těchto webových stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti webových stránek, nesmí tyto stránky využívat k poškozování Společnosti.

Že údaje poskytnuté Společnosti vrámci využívání jejich produktů (např. pokladní software pro elektronickou evidenci tržeb, webových formulářu či jiného software) je zcela dobrovolné a tyto údaje slouží pro účely, pro které byly poskytnuty.

Že všeobecné obchodní podmínky však mohou nahrazovat některé nebo úplné znění těchto upozornění.