Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, fungování webu a analýze návštěvnosti. Nepoužíváme soubory cookies pro personalizaci reklam nebo k jiným marketingovým účelům, proto není potřeba Váš souhlas.

Následující cookies nelze měnit:

V pořádku
Zásady používání souborů cookies

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

VYMEZENÍ POJMŮ
Provozovatel / Společnost
SPACIR STUDIO s.r.o.
IČ: 05285160
Harrachov 504, Harrachov 512 46, Česká Republika
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37519
Uživatel
Návštěvník webových stránek Společnosti (*.spacirstudio.cz)
Webová stránka
Jakákoliv webová prezentace společnosti SPACIR STUDIO s.r.o. spacirstudio.cz (*.spacirstudio.cz).
ÚVOD

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Společnosti.

1. PROTOKOLOVÉ SOUBORY

V rámci přístupu na webové stránky může (ale nemusí) Provozovatel zpracovávat protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Provozovatel sám, anebo tímto pověří třetí osobu.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává Provozovatel následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
A.   webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil
B.   IP-adresa
C.   datum přístupu a doba přístupu
D.   dotaz klienta
E.   kód odpovědi http
F.   údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru
2.1

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude Provozovatel za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává Provozovatel za uvedenými účely i tyto údaje.

2.2

Osobní údaje Uživatele Provozovatel začne zpracovávat až poté, co Uživatel zaškrtne zaškrtávací pole pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno, Uživatelem do formuláře zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány do 7 dnů a během této doby nebudou tyto osobní údaje nijak zpracovávány. Přihlášení pro odběr může Uživatel provést i v příslušném uživatelské nastavení po přihlášení pomocí zaškrtávacích políček a následném uložení. Takové nastavení a přihlášení je chápáno jako řádné, protože přístup do uživatelského nastavení lze provést pouze po potvrzení případné registrace.

2.3

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Provozovatel sám anebo tímto pověří třetí osobu (například Zpracovatele pro emailing apod.).

2.4

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla Provozovatele (viz výše), v každém emailu newsletteru nebo pomocí mechanismu pro odhlášení na webové stránce. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení Provozovatelem možné.

3. Použití souborů cookie a analýza webové stránky
3.1

Za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Provozovatel na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

3.2

B. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které Provozovatel shromažďuje na svých webových stránkách:
A.   cookielistaspacirstudio – slouží pro zobrazení oznamovací listy cookies na dobu 2 let.
B.   Google Analytics cookies – malé množství souborů určené pro potřeby webové statistiky (anonymizované).
C.   Cookies webové aplikace – tyto cookies slouží pro ověřování dotazů na webové stránce Provozovatele.
D.   Webová stránka Provozovatele využívá Sessions ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory se nijak neukládají a po ukončení okna prohlížeče se tyto dočasné soubory vymažou. Slouží pro potřeby fungování webových stránek Provozovatele a tyto jednotlivé stránky si pomocí těchto souborů předávají informace a komunikují.

3.3

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

3.4

V případě, že Provozovatel bude využívat cookies na svých stránkách k marketingovým a jiným účelům než pro potřeby fungování webových stránek Provozovatele, má uživatel právo ještě před jeho používáním a zpracováním udělit souhlas na informační liště informující zásady používání souborů cookies ve zkrácené verzi se seznamem účelů zpracování těchto souborů a případné zaškrtávací pole pro marketingové a jiné účely. Dokud Uživatel neudělí souhlas se zpracováním takovýchto souborů, nebude Provozovatel tyto soubory využívat ani jinak zpracovávat, to však nemá vliv na zpracování a využívání souborů, které jsou potřebné pro správné nebo potřebné fungování webové stránky.

4. Google Analytics
4.1

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá Provozovatel službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

4.2

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Provozovatele nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). Proto není potřeba pro toto zpracování souhlas uživatele.

4.3

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty (samotné prohlášení společností Google).

DATUM A PLATNOST

Tyto zásady používání souborů cookies jsou platné a byly vytvořeny dne 24.05.2018
SPACIR STUDIO s.r.o.